Sušící kontejner

Klecový kontejner

Kontejner na popel

Kontejner na domovní odpad

Kontejner s prostorem pro jeřábovou ruku

Stacionární kontejner

Kontejner na veletrhy

Bedna