Mulden kontejnery jsou odpadové kontejnery, které se používají na přepravu nebo skladování menšího množství sypkého materiálu, komunálního odpoadu nebo stavebního odpadu. Kontejnery typu Mulden mají stabilní svařovanou kostrukci z vyztužených profilů s dlouhou životností. Standartní provedení kontejnerů Mulden  má 4 mm silnou podlahu a 3 mm silné bočnice. Mulden kontejnery vyrábíme dle normy DIN 30720-1 a používáme plechy o kvalitě EN S235, S355. Naše společnost vyrábí následující typy kontejnerů Mulden:

Natahování pomocí jednoramenného nosiče umožňuje jednoduché použití kontejnerů typu Mulden.  Dodáváme kontejnery, které jsou určeny pro shromažďování a přepravu různých materiálů. Kontejnery mohou mít vyvrtány otvory v podlaze za účelem odvádění dešťové vody  a další technické úpravy. Jsme schopni navrhnout takové provedení kontejneru, které odpovídá individuálním požadavkům zákazníka. Všechny pohyblivé části na kontejneru jsou opatřeny mazničkou.